TRANSLATION WILL FOLOW SOON

De ‘hartslag’ van de aarde, de Schumann Resonantie, heeft invloed op het elektromagnetisch veld van iedere levende cel. De laatste jaren neemt de frequentie van de aarde enorm toe ! Hierdoor verandert ook ons eigen frequentieniveau. Op angst gebaseerde patronen worden hierdoor blootgelegd. Ook op maatschappelijk vlak is deze evolutie helder zichtbaar. Alles wat verborgen en niet zuiver is, komt aan de oppervlakte en vraagt om verandering.

Aanpassing van biosysteem
De hoge frequentie maakt letterlijk en figuurlijk heel wat los in ons. Conditioneringen, die veelal gebaseerd zijn op denken en controle, verliezen hun kracht. Deze positieve ontwikkeling kan ons biosysteem echter flink verwarren en ontregelen. Het biosysteem zal zich flink aan moeten passen. Het is dan ook niet gek dat deze aanpassing gepaard kan gaan met klachten.

De Micro elementen van Life Matters zijn in staat om het aanpassingsvermogen van de cellen, in dit proces, te initiëren. Het brengt de cellen weer in verbinding met hun oorspronkelijke zuivere structuur. En dat is nodig om mee te kunnen bewegen met de versnelde ontwikkeling van de aarde !

Onbalans hormonaal systeem en centraal zenuwstelsel
Bij cliënten in onze praktijk valt op dat het steeds vaker over “fouten” in ons gehele biosysteem gaat (i.p.v. lokaal). Ontregeling van dit systeem uit zich op fysiek niveau o.a. in onbalans van het hormonaal systeem en het centraal zenuwstelsel. Klachten die hieruit voorkomen zijn o.a.: vermoeidheid, zenuwklachten zoals uitstraling vanuit nek/rug of restless legs, migraine en allerlei vage klachten.

Verhoging van de energiefrequentie op aarde heeft ook overregulering tot gevolg. Je zou dit kunnen zien als een weerstandsreactie op het verlies van macht en controle, dat niet meer past bij de nieuwe aarde. Met de aanpak van Covid-19 wordt dit heel helder. Toename van regels en beïnvloeding door de overheid verminderen onze eigen inbreng. Intuïtie en creativiteit krijgen weinig ruimte – angst des te meer, waardoor verstoringen in onze cellen ontstaan. Je verliest a.h.w. de macht over je eigen celcodes.

Met N° 59 Brightness afstemmen op nieuwe energie
Het Micro element N° 59 Brightness doorbreekt het hierboven beschreven proces. Het valt ons op dat niet alleen wij, maar ook collega’s die met onze elementen werken, dit element nu opvallend vaak uittesten voor een cliënt. Het geeft rust en helderheid in het hoofd en lost verstrikkingen in onze persoonlijkheid op, waardoor ruimte ontstaat voor vertrouwen op onze innerlijke stem. Het stimuleert je af te stemmen op de nieuwe energie, waardoor klachten minder kans krijgen. Bovendien draag je dan ook weer bij aan het verhogen van de frequentie van de aarde.

Spreekt het werken met Micro elementen jou aan? Wil je meer informatie over hoe de elementen je huidige werkvorm kunnen versterken? neem gerust contact met ons op!