LA TRADUCTION SUIVRA BIENTÔT

Klachtenpatronen van mensen worden complexer. Ziektebeelden dringen steeds dieper ons systeem binnen. Dit vraagt om een nieuwsgierige en creatieve benadering in de praktijk.

Het zou natuurlijk mooi zijn als het reguliere en alternatieve circuit de handen ineen zouden slaan. Helaas lijkt dat proces nog niet erg te evolueren. Jammer, want de natuurlijke evolutie gaat gewoon door en houdt geen rekening met sociaal, maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Om werkelijk iets te kunnen betekenen dienen we steeds meer het totaalplaatje van de mens te doorgronden.

De kern van de klacht
Oude trauma’s, meegeboren en verworven ziekmakende micro-organismen zorgen voor kwetsbare regelsystemen in het menselijk lichaam. Elke nieuwe inbreuk op onze gezondheid geeft vaak weer klachten in hetzelfde kwetsbare deel van het lichaam. Huidige symptomen maskeren meestal het onderliggende probleem dat nog niet opgelost is.

Een voorbeeld hiervan is het Herpusvirus. Dit geeft o.a. een kwetsbaarheid op de slijmlagen van het lichaam. Diverse bacterie- en schimmelvormen kunnen zich hechten aan het Herpusvirus. Als gevolg hiervan ontstaan mutaties waardoor het virus zich als een parasiet kan gaan gedragen. Ziektes dringen hierdoor vaak dieper het lichaam binnen, waardoor ook de organen in gevaar komen en het ruggenmerg afwijkingen gaat vertonen.

Behandel je de cliënt op basis van het oorspronkelijke Herpusvirus of als een parasiet? En wat zijn de emotionele en spirituele aspecten van het micro-organisme?

Het beste resultaat
Bij het stellen van de uiteindelijke diagnose kun je jezelf nogmaals « de waarom-vraag » stellen. Ga er vanuit dat bij elke diagnose die je stelt, dit waarschijnlijk een subdiagnose is. Hoe dieper je tot de kern van de klacht kunt doordringen, hoe beter het resultaat.

In deze tijd , waarin de overgang van de 3e naar de 5e dimensie gaande is, zal de visie op ziekte en gezondheid snel veranderen. Meer traditionele geneeswijzen, zoals de reguliere geneeskunde maar ook bijvoorbeeld de klassieke homeopathie, dienen vanuit een nieuw perspectief te gaan werken. Dit is nodig om de gezondheid van de mens te waarborgen. Er zal ook steeds meer een beroep gedaan worden op ons eigen inzicht en intuïtie. Daar kan geen MRI scan tegenop!

 

« Ziekteverwekkers zijn waarschijnlijk beter in staat om zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen dan de mens. »