De wetenschap is gealarmeerd vanwege de gebrekkige kennis over slaapproblemen. Een grootscheeps onderzoek wordt gestart, maar zijn slaapproblemen wel te ondervangen vanuit een wetenschappelijke benadering?

Slaap is een toestand waarin lichaam en geest tot rust komen en je niets meer van je omgeving merkt. Je schakelt over van een bewuste naar een onbewuste toestand. Hoe ga je dit onderzoeken? Ga er maar aan staan!

Slaapproblematiek is erg complex. Niet in de minste plaats omdat het bij veel klachten een bijkomend symptoom is. En omgekeerd horen bij slaapproblemen ook weer veel andere fysieke en mentale symptomen. Denk naast vermoeidheid bijvoorbeeld aan hoofdpijn, nek- en rugklachten, hoge bloeddruk, mentale onrust en onzekerheid.

Verstoring van het biosysteem
Het is belangrijk om te weten dat er aan slaapproblemen altijd een verstoring van het biosysteem ten grondslag ligt. Het biosysteem omvat alle delen van het menselijk lichaam, die in interactie met elkaar, ervoor zorgen dat we kunnen functioneren. Denk aan de hersenen in interactie met het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel weer in interactie met de spieren enzovoort.

Hoe komt het toch dat steeds meer mensen slaapproblemen hebben? Ons biosysteem staat onder druk. Verlies van natuurlijke ritmes, genetisch gemanipuleerd voedsel en toename van electro magnetische straling. Het zijn enkele belangrijke factoren die inbreuk maken op een goede werking van ons biosysteem.

Wanneer iemand structureel slecht slaapt heeft dit niet een bepaalde oorzaak. Het is een optelsom van factoren waarbij het essentieel is om te kijken naar het individu en zijn of haar leefstijl en patronen. Om de slaapproblematiek te verhelpen is het achterhalen van de factoren die het biosysteem storen van groot belang.

Er wordt over storen of stoorvelden gesproken, omdat je de vergelijking kan maken met een antenne die bepaalde frequenties niet meer goed kan uitzenden en/of ontvangen. Het biosysteem is een soort ontvanger-zendersysteem met eigen unieke frequenties. Verstoring geeft ook altijd problemen in het slaap-waakritme.